Service Provider

Nätverk

Produkter

Kompletta lösningar för Service providers och bredbandsleverantörer

nLogic erbjuder kompletta marknadsanpassade lösningar för Service providers och bredbandsleverantörer. Vår bredbandsarkitektur fokuserar främst på tjänster och lösningar för infrastruktur i core, metro (distribution / aggregering), åtkomst och CPE. Vi kompletterar infrastrukturen med lösningar inom SDN / NFV, SD-WAN, Cloud CPE, IoT, MEF 2.0 / 3.0 och mer. Vi erbjuder design, konsultation, service och underhåll så att bredbandsleverantörer kan fokusera på sina kunder.

nLogic hjälper ett antal bredbandsleverantörer med experthjälp som inkluderar högnivådesign, lågnivådesign, strategisk konsultation, implementering, förändringshantering och dokumentation av befintlig nätverksinfrastruktur samt abonnenthantering.