Optiska nätverkstjänster

Vi erbjuder en komplett portfölj tjänster för att hjälpa våra kunder planera, bygga, driva och optimera optiska transportnät.

Optiska nätverk

Vi kan utbilda er personal att hantera det mesta själva i kombination med punktinsatser från oss. Alternativt kan vi erbjuda nyckelfärdiga lösningar eller en mix som skräddarsys efter varje enskild kunds behov. Nedan följer övergripande beskrivningar på våra standardiserade tjänster för optiska transportnät. 

Pre-stage tjänst

Vi bygger fördefinierade noder, konfigurerar och testar i enlighet med detaljerad design. Utrustningen blir sedan nodspecifikt packad, märkt och levererad till kunden för enkel hantering på installationsplatsen.

Fördelarna för ert projekt med vår Pre-stage tjänst:

 • Kontrollräkning av alla komponenter gentemot beställning
 • Tidig identifiering och utbyte av eventuella DOA (dead-on-arrival) – komponenter eller andra leveransbrister
 • Planeringssäkerhet med tillförlitliga installationsdatum
 • Kortare installationstid på plats tack vare förmonterat och testat chassi och komponenter ink. förkopplade och märkta patchcords
 • Minskad hantering av förpackningsmaterial på site

Grundläggande installation

Vi har standardiserade processer för grundläggande installation av optiska nät. Förutom tidigare beskriven pre-stage tjänst kan vi också utföra hela jobbet på kundsite. Våra tjänster är uppdelade i Komplett installation, Montering & driftsättning, samt enbart Driftsättning.

FunktionerKomplett installationMontering & driftsättingDriftsättning
Sajtanalys och detaljerad designx
Materialplanering och inköpx
Inventering och inspektion av utrustning (chassis & moduler)xxx
Installation av utrustningxxx
Påslagning och driftsättningxxx
Acceptans och testxxx
Projektledningxxx

Network management installation

Vi erbjuder tjänst för att installera ny network management-lösning, uppgradera och/eller optimera befintlig miljö, genomföra migrationsprojekt samt agera projektledare för våra kunder.

 • Infinera DNA-M eller TNMS
 • Installation av labb-server
 • Uppgradering av nod-mjukvara, förstärkare mm.
 • Skapa, uppdatera, verifiera design och dokumentation för hela nätet
 • Installation av network managementlösning
  • Fjärrmässigt eller på plats installera mjukvarulösningen
  • Skapa topologi
  • Skapa förbindelser/tjänster

WDM Health Check och WDM proaktivitetsavtal

Vi levererar en WDM Health Check-tjänst för att säkerställa att kundens WDM-lösning hanteras och underhålls på rätt sätt. Tjänsten är en punktinsats och innehåller ett antal proaktiva konsultinsatser enligt en process med väl definierade delmoment.

För företag och organisationer som driver eget WDM-nät men som har begränsad egen WDM-kompetens erbjuder nLogic ett WDM proaktivitetsavtal, där nLogic enligt ett överenskommet schema driver på och utför samma aktiviteter som i ”Health check” för att säkerställa att kundens WDM-nät underhålls på ett tillförlitligt sätt över tid.

 • Nod-mjukvara uppgradering
 • Virtuell inspektion av WDM-plattformen
 • Verifiering av inställningar och optiska värden gentemot design
 • Life Cycle Management-analys och åtgärdsplan
 • TAC-ticket review
 • Roadmap update

Utbildning

För att tillgodose våra kunders individuella behov levererar vi tillsammans med våra produktleverantörer en mix av standardutbildning, skräddarsydd utbildning och workshops.

 • Introduktion till WDM
 • E-learning – Infinera produktportfölj och teknologier
 • Installation och driftsättning – XTM-Series, GX-Series
 • Drift och underhåll – XTM-Series, GX-Series
 • Network management utbildning – DNA-M & TNMS

Har du frågor om optiska nätverkstjänster?

Fyll i formuläret för att kontakta oss. En av våra experter kommer att kontakta dig via e-post.

Bild av Hampus från nLogic.

Hampus Näslund