Support

Vi erbjuder komplett support och underhåll på lösningar och utrustning som vi själva har installerat, oavsett vilken underleverantör vi har använt.

Fullständig support och underhåll

Vi arbetar nära våra kunder för att tillsammans skapa bästa möjliga lösningar och resultat. Vi har alltid god tillgänglighet, både vad gäller kompetens, support och eventuella reservdelar. Vi ger våra kunder maximal service i alla led, precis som vi vill ha det när vi själva är kunder.

Förfrågningar om support

  • Vardagar (08:00 – 16:00): +46 8 87 24 00 (tangent 2 för tekniska frågor) / support@nlogic.se
  • Utanför normala öppettider: support@nlogic.se eller jourtelefon (telefonnumret finns i supportavtalet)

NB ! Prioritet 1 henvendelser (kritisk) skal varsles både på telefon og email.

1. Skicka ett mail till support@nlogic.se
Detta är den metod de flesta av våra kunder föredrar. Det är viktigt att ämnesområdet för epostmeddelandet är kortfattat och sammanfattar problemet i ärendet på bästa möjliga sätt. Då blir det lättare för alla parter att följa upp ärendet. Ärendet skapas med prioritet ”P3 – Normal” men det kan ändras vid behov.

2. Registrera ärendet direkt i nLogic’s webbaserade supportsystem
Det är möjligt att registrera ett supportärende direkt på nLogic’s webbplats genom att gå till ”https://support.nlogic.se”. Detta kräver att du skapar en användare och du kan sen följa alla ärenden registrerade på företaget som användaren tillhör (ärendet skapas med prioritet P3 – Normal). Se supportavtal för en mer detaljerad beskrivning av hur man öppnar en supportförfrågan via webben.

3. I brådskande fall: Öppna ärendet genom att ringa nLogic Support
Om något är brådskande eller om du inte kan öppna ett ärende på något annat sätt kan du öppna en supportförfrågan genom att ringa nLogic Support på telefon 08-87 24 00 (ange talsvar 2 för support). Detta gäller förfrågningar inom normal arbetstid (08–16 timmar).

Om du vill ändra ärendets prioritering görs detta genom att meddela ärendehanteraren eller genom att ringa
nLogic Support på telefon 08-87 24 00 (talsvar 2 för support). Förfrågningar utanför normal öppettid kräver att det finns ett avtal med servicenivå Plus som ger tillgång till denna supporttjänst.

Juniper support

För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du extraherar och skickar support och logg-filer till oss på support@nlogic.se.

För Juniper-baserade enheter:
> request support information | save /var/tmp/RSI.txt
> file archive compress source /var/log/* destination /var/tmp/logs.tgz

Kopiera och skicka oss support och loggfilerna RSI.txt och logs.tgz

För att få tag på support och logg-filer för Juniper EX i Virtual Chassis, se beskrivning på följande Juniper supportsida.

Bild av Golstan Eliasin.

Golstan Eliassi

Om du har frågor som rör support och underhåll

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att hjälpa dig med support och service.