Broadband Network Gateway (BNG)

Vi tar det från början, vad är en BNG? Broadband Network Gateway (BNG) används för att automatisera bredbandsanslutningar.

BNG med nLogic och Juniper Networks

Vi tar det från början, vad är en BNG? Broadband Network Gateway (BNG) används för att automatisera bredbandsanslutningar. En BNG sitter historiskt sett ute i accessnäten och autentiserar kunderna samt konfigurerar kundanslutningen. I en modern nätverksdesign transporteras istället kundens trafik över MPLS till en centralt placerad BNG.

En BNG sitter historiskt sett ute i accessnäten och autentiserar kunderna samt konfigurerar kundanslutningen.

I bilden ovan visas två exempel på hur en BNG kan sättas upp. Till vänster har vi en mer klassisk design där BNGn sitter ute i accessnätet. Kunderna kan till exempel termineras på BNGn med en S-VLAN/C-VLAN kombination. Till höger visas ett exempel där kundernas trafik (en kombination av S-VLAN/C-VLAN) transporteras över ett MPLS-nätverk till en BNG.

Det sistnämda exemplet möjliggör snabb fail-over mellan redundanta BNGer och möjliggör levererans av avancerade tjänster till mer krävande företagskunder. Eftersom samma BNG kan användas för flera olika accessnät är detta en mycket konstnadseffektiv design.

Innan kunden får en IP adress autentiserar BNGn kunden mot en RADIUS-server. Om kunden har en bredbandstjänst svarar RADIUS-servern med kundens tjänsteattribut så som bandbredd, QoS etc. Med hjälp av dessa attribut kan BNGn automatiskt skapa ett interface till kunden och låta kunden ansluta till nätverket. Vill ni veta mer hur det fungerar på detaljnivå berättar vi gärna mer, ta kontakt och boka ett möte med oss.

Broadband Gateway Network med Juniper Networks

Vi jobbar med Juniper Networks och deras BNG-lösning. Med Juniper kan vi erbjuda allt från 1Us BNGer till stora chassibaserade BNGer. Juniper bygger framförallt med ovan nämnda MPLS-lösning. Det ger ett framtidssäkrat nät som går att skala ut sidledes när nätverket växer. Junipers minsta BNG är MX204. En kompakt 1Us låda som klarar upp till 32 000 bredbandskunder. Ett utrymmes- och energieffektivt alternativ.

Våra lösningar

Vi har funnits i över 15 år och har många års erfarenheter av Junipers BNG-lösningar. Allt från nationella service providers till mindre lokala operatörer. Om ni funderar på att skaffa nya BNGs eller uppgradera gamla är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss.

Utöver BNGs erbjuder vi hela Junipers utbud av switchar, routrar, brandväggar och CGNAT-lösningar. Vi säljer även optik från SmartOptics, optiska linjesystem från Infinera, smarta out-of-band (OOB) lösningar från OpenGear och PON-lösningar från Adtran. Allt för ett modernt accessnät!

Har du några frågor?

Om ni funderar på att skaffa nya BNGs eller uppgradera gamla är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss.