Opengear lanserar Smart Management Fabric

Opengear lanserar Smart Management Fabric, som utökar värdet och funktionaliteten i Opengears Network Resilience-plattform med dynamisk routingbaserad IP-åtkomst.

Opengear lanserar SMF – Smart Management Fabric, som utökar värdet och funktionaliteten i Opengears Network Resilience-plattform med dynamisk routingbaserad IP-åtkomst.

Lighthouse Automation Edition (AE) och Opengears appliance-programvara har uppgraderats för att inkludera dynamisk routing, vilket möjliggör en komplett ”management network overlay”. Dessa uppdateringar gör det möjligt för användare eller enheter att ansluta till resurser, med hjälp av automatiserings- eller konfigurationsverktyg. De stöder ett antal vanliga tekniker som secure shell (SSH), hypertext transfer protocol (HTTP), grafiskt användargränssnitt (GUI), serviceprocessorer (SP), BMC (baseboard management controller), RDP (remote desktop protocol), verktyg för nätverksautomation och programvara för serverhantering i virtualiserade miljöer.

Den nya SMF är resultatet av otaliga timmar av interaktion och dialog med kunder och partners. Samarbetet har gjort det möjligt för Opengear att få insikt i hur de senaste kraven från marknaden och den tekniska utvecklingen påverkar IT-nätverk och infrastrukturhantering. Dessa insikter kommer att vägleda företagets strategiska inriktning under de kommande åren, baserat på Smart Management Fabric.

SMF ger ett enhetligt ramverk för hantering och gör Opengears plattform för nätverksförändring och vidareutveckling värdefull för hela organisationen, från nätverksingenjörer och systemadministratörer till supportpersonal som behöver tillgång till IP-baserade resurser. Dessa team kan nu snabbt tillhandahålla och få tillgång till sina serverhanteringsverktyg och hantera alla IP-baserade fysiska eller virtuella resurser. Dessutom kan nätverksingenjörer använda sina föredragna automatiseringsverktyg för att tillhandahålla, övervaka och hantera IP-slutpunkter i stor skala.

Opengear har åtagit sig att tillhandahålla lösningar i världsklass för säker och robust åtkomst för att ansluta, konfigurera eller återställa anslutna IT-resurser.

Gary Marks, president i Opengear

Opengear har nu omdefinierat out of band management med SMF och routad IP-åtkomst. SMF gör det möjligt för kunderna att utnyttja Opengears lösningar för att leverera bästa möjliga upplevelse och blir grunden för att distribuera, hantera och återställa anslutna nätverksresurser från var som helst.