Våra värderingar

Om oss

Detta är nLogic

PÅLITLIGA
Vi ska vara en trovärdig rådgivare, vi är ansvariga och pålitliga.

KOMPETENTA OCH MED SPETS
Vi levererar inte allt till alla, vi har noggrant utvalda partners som vi passionerat tror på. Inom våra utvalda teknikområden måste vi alltid ha den nödvändiga kompetensen och leverera kvalitet.

NÄRA, SÄKRA OCH VARMA
Vi är kundens och varandras stödjare, vi följer noga, är uppmärksamma och har nära relationer. På nLogic ses du och du får "känslan av att komma hem till någon".

FLEXIBLA
Vi kan vända oss snabbt

ENGAGERADE
I varandra och i de lösningar vi tillhandahåller. Vi bryr oss.