Miljöprofil och hållbarhet

Vi strävar efter att skapa en hållbar verksamhet genom att ta hänsyn till de miljömässiga konsekvenserna av vår verksamhet, vara medvetna om att minska koldioxidutsläppen, ställa miljökrav på produkter, följa tillämpliga lagkrav och skapa medvetenhet om miljöåtgärder bland våra anställda.

Miljöledning och miljöredovisning

Vi betonar systematiskt miljöhänsyn och ledningen har åtagit sig att påverka alla anställdas beteende genom att appplicera ett HMS. Vi sätter mål och dokumenterar att vi uppnår dessa. I slutet av 2022 kommer vi att utarbeta en miljörapport med en översikt över företagets användning av resurser och åtgärder för att förhindra och/eller minska miljöpåverkan. Rapporten kommer att göra det möjligt att jämföra miljösituationen från år till år och göra ledningen mer medveten om miljöförbättringar. Ledningen har konsulterat GRIPs handledare för miljöeffektiv produktutveckling. GRIP hjälper företag att få insikt i vad som är mest miljövänligt att välja och göra dem medvetna om vikten av miljötänkande.

Intern tillgång

  • Köp av CO2-kvoter
  • Inomhus temperatur mellan 19 och 21 grader
  • Fokus på att undvika onödig kopiering och utskrifter
  • Sträva efter att allt skräp källsorteras
  • Minska antalet flygresor genom att använda videokonferenssystem och arbeta aktivt för att välja miljöcertifierade flygbolag