Ägande

nLogic Sweden AB är ett privat företag som ägs till en majoritet av nLogic AS (vårt norska moderbolag) samt de svenska grundarna.

nLogic Sweden AB grundades i Januari 2020 och är ett företag som fokuserar på att leverera nätverks-, datacenter- och säkerhetslösningar baserat på våra huvudpartners teknologier till operatörer, innehålls- och tjänsteleverantörer samt större företag.

För förfrågningar relaterade till nLogic, vänligen kontakta: