Kompetens

Om oss

Sveriges ledande konsulter inom datakommunikation

nLogic specialiserar sig med utgångspunkt på teknik från våra huvudpartners att leverera datacenter, nätverks- och säkerhetslösningar till operatörer, innehållsleverantörer, tjänsteleverantörer och större företag.

Vi bistår våra kunder med att definera strategier för att bygga effektiva lösningar som stödjer företagets kärnverksamhet och bidrar till en effektivare drift och/eller en mer gynnsam TCO. Vi ger specifika råd om val som kan vara avgörande för hur framgångsrik och ekonomiskt fördelaktig en lösning eller design kommer att bli.

nLogic erbjuder expertis för många olika behov. Från ett enkelt köp av en komponent/enhet till kompletta leveransprojekt, där vi tar ansvar för alla faser i en nyckelfärdig lösning:

Behovsanalys TCO Avvägningar High Level Design Proof-of-concept
Low Level Design Implementation Site-Accept Test Designjusteringar
Final Acceptance Test Utbildningstjänster Dokumentation Supporttjänster


Vi arbetar också med vidareutveckling och optimering av nya tjänster i befintliga nätverk.

En annan viktig del av vårt arbete är att ta fram och utveckla bra lösningar baserade på vår expertis och metodik. Målet är att utveckla nya lösningar som gör att våra kunder kan leverera tjänster på ett säkrare, mer pålitligt och optimalt sätt.

nLogics kompetensbas är din trygghet för säkra och funktionella lösningar. Vi kan utveckla lösningar och tillämpa teknik efter dina behov.