Om oss

Om oss

 

nLogic AS etablerades i Norge 2007, och 2020 etablerades dotterbolaget network Logic Sweden AB i Sverige. nLogic har spetskompetens inom design, implementation och underhåll av nätverks- och datacenterlösningar, baserade på teknologi från våra huvudpartners.

nLogics kunder drar stor nytta av vår roll som utmanare på marknaden. Både när det gäller att bättre ta hand om varje kunds intressen och genom förmågan att anpassa sig till kundens faktiska behov. 

Hur
nLogic arbetar med teknologileverantörer som som ligger i framkant i sina produkterbjudande för att vi ska kunna leverera state of the art lösningar till våra kunder. Därför har vi valt att samarbeta med Juniper Networks inom networking och säkerhet och Infinera för optiska nätverkslösningar. Våra konsulter erbjuder analys och utvärdering, design och planering, samt utformar alla typer av uppdrag inom nätverks-, säkerhets- och datacenterlösningar. nLogic har en bred och bra översikt över de segment vi arbetar med. Detta gynnar alla våra kunder, oavsett om de är medelstora eller stora, offentliga eller privata. nLogics tekniska expertis har alltid varit hög och är en viktig del av leveransen. nLogic måste vara en pålitlig rådgivare och affärspartner.

Till vem
nLogic har lång erfarenhet av leverans av lösningar, spetskompetens och djup insikt i behov inom flera segment.  nLogics lösningar möter olika affärsbehov inom varje segment.

Kurser och seminarier
nLogic betonar kunskapsdelning och överföring av expertis och erbjuder kurser och seminarier, med både allmänt och anpassat innehåll. Se kurs- och seminarieöversikt.