Network Resilience börjar med smart out of band

Alla företag behöver alltid säker fjärråtkomst till viktiga enheter. Smart out of band hjälper dig att hantera nätverksenheter och minska stilleståndstiden.

De flesta företag har drastiskt förändrat hur de driver sina verksamheter under de senaste månaderna. Men en framgångsaspekt som har förblivit konstant är behovet av kontinuerlig drifttid. Faktum är att nätverksresiliens aldrig har varit viktigare. Detta koncept grundar sig i tanken att varje organisation behöver säker, konstant fjärråtkomst till sina kritiska enheter.

IoT-initiativ, fler anslutningsmöjligheter och den pågående förflyttningen till molnbaserade tjänster har gjort att alla branscher blivit mer virtualiserade. Dessutom arbetar allt fler anställda hemifrån och det kan vara svårt att resa till avlägsna platser, vilket gör att nätverket blir mer utspritt och mer utmanande att hantera. Allt detta skapar fler sårbarheter som kan öka sannolikheten för ett avbrott. Opengear, ledande inom nätverksresiliens, genomförde en oberoende forskningsstudie av 500 ledande IT-beslutsfattare. I den uppgav mer än hälften att de hade fyra avbrott på ett år. Den visade också att nästan en tredjedel hade förlorat mer än 1 miljon dollar under det senaste året på grund av nätverksavbrott – en kostnad som de flesta företag inte har råd med.

Vad är några avbrottsorsaker? Mänskliga fel, cyberattacker och miljöförhållanden är några faktorer. En av de vanligaste orsakerna är dock sårbarheten i det primära nätverkets sista sträcka. All nätverkstrafik för ett kontor, en filial eller en fjärrplats kanaliseras via en enda länk. Mängden data som kan överföras till ett företags internetleverantör baseras på länkarnas bandbredd. Den här flaskhalsen kan leda till överbelastning av nätverket, vilket gör organisationen sårbar för cyberattacker och mänskliga misstag som kan leda till avbrott och därmed stoppa verksamheten.

Oavsett hur kort tid verksamheten står stilla kan det ha en betydande inverkan på kundupplevelsen, intäkterna och affärsverksamheten. För att undvika detta väljer många företag att använda en out-of-band-hanteringslösning.

In-band och smart out of band

Innan vi går in på varför en organisation väljer att använda out-of-band ska vi prata lite om nätverkshantering överlag. Det finns två huvudsakliga sätt att hantera ett nätverk – in-band och out-of-band.

In-band-hantering är när enheter hanteras genom protokoll som en telnet- eller SSH-anslutning till en router eller genom att använda någon form av SNMP-baserade verktyg. Data-, produktions- och hanteringstrafik använder samma väg för att kommunicera olika element, så för de flesta företag är detta tillvägagångssätt inte tillräckligt. När ett avbrott inträffar och du inte har någon alternativ väg till det primära nätverket blir du utelåst från hanteringsplanet. Detta ökar säkerhetsproblemen och gör att du inte kan nå någon av dina enheter.

Out-of-band-hantering med Opengear är mycket enkelt. Det ger dig ett annat sätt att säkert ansluta till fjärrutrustning när ett avbrott inträffar. Vid sammankoppling med Failover to CellularTM får företagen en alternativ eller sekundär åtkomstväg med tillräckligt mycket bandbredd för att identifiera problemet och åtgärda det – allt utan att avbryta normal affärsverksamhet eller behöva åka till platsen.  Det innebär att de slipper göra servicebesök och sena körningar till en avlägsen plats. Detta har alltid varit ett behov för organisationer av alla slag. Men eftersom utplaceringar för distribuerade, avlägsna platser ökar, och med begränsningarna av de nuvarande reserestriktionerna, är out-of-band en nödvändighet för nätverksingenjörer. 

Plattformen för nätverksresiliens

Opengears plattform för nätverksresiliens ger säker åtkomst som alltid är tillgänglig för Day One-provisionering, daglig enhetshantering och när det primära nätverket är nere. Plattformen inkluderar Smart OOBTM Console Servers och OM Family of Console Servers – nätverkshanteringsapparater som kombinerar funktionerna hos en Smart OOB Console Server med flexibiliteten hos NetOps-automationen. Opengears enheter är centralt orkestrerade genom Lighthouse-hanteringsprogramvara. Att placera en konsolserver på varje plats skapar ett oberoende hanteringsplan där ingenjörer alltid kan komma åt nätverket.  Med hjälp av vanliga NetOps-verktyg som Docker-behållare och en Python-miljö kan dessa apparater också användas för att automatisera repetitiva processer och lägga till ett lager av intelligens till nätverket.

Användning inom industrier

Organisationer i alla branscher använder Opengears plattform för nätverksresiliens eftersom den säkerställer att infrastrukturen är skalbar, snabb att driftsätta och enkel att hantera. Här är några anledningar till att den används.

Detaljhandel: Återförsäljare förlitar sig på sitt nätverk för onlineförsäljning medan de i sina butiker ansluter allt fler IoT-enheter, till exempel handhållna enheter, säkerhetskameror och Point of Sales (POS). Liksom hälso- och sjukvården har de också många regleringsstandarder att uppfylla på grund av de personuppgifter som samlas in dagligen. För att minska kostnaderna och säkerställa säkra anslutningar för sina distribuerade platser behöver de kunna identifiera och åtgärda eventuella problem på distans.

Finans: Finansinstitut är beroende av ett motståndskraftigt nätverk för att säkerställa att efterlevnadskraven uppfylls, att kundernas föränderliga behov möts och att man snabbt kan anpassa sig till trender. Ett avbrott stör verksamhetens kontinuitet, vilket kan göra uttagsautomater värdelösa, störa transaktioner och även påverka handeln. Som en av de mest utsatta branscherna för cyberattacker har finansiella organisationer en ännu högre risk för nätverksstörningar, vilket gör nätverksresiliens kritisk.

Hälso- och sjukvård: Hälso- och sjukvårdsindustrin har unika efterlevnads- och säkerhetsutmaningar på grund av de stora mängder patientdata som samlas in. Organisationer måste uppfylla regler som är utformade för att skydda patienter, såsom dataskyddsförordningen (GDPR) och Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA) – de som inte gör det kan få kostsamma böter eller kan till och med tvingas stänga ner sin verksamhet. De flesta av dessa föreskrifter har säkerhetsregler som kräver en beredskapsplan för att säkerställa att man under ett nätverksavbrott skyddar elektroniskt skyddad hälsoinformation (ePHI) och håller igång kritiska delar av verksamheten.

Utbildning: Distribuerade campus, bandbreddsintensiva applikationer och integration av distansutbildning har ökat belastningen på utbildningsnätverk. Dessa institutioner måste se till att produktiviteten upprätthålls, att utbildningsprocesserna går smidigt och att störningskostnaderna hålls nere. För att kunna göra detta utan uppehåll måste de ha en alternativ anslutning för att hantera IoT-system och hanteringsenheter som ger motståndskraftig åtkomst i kanten av infrastrukturen. De behöver en lösning som ger kontinuerlig övervakning, konfiguration och provisionering.

Organisationer som använder Opengears plattform för nätverksresiliens

Vem kan använda Opengears plattform för nätverksresiliens? Vem som helst. Just nu använder över 75 % av Fortune 500-företagen Opengear – liksom tusentals globala offentliga och privata organisationer. Vilka utmaningar kan lösas genom att använda en smart out-of-band-lösning från Opengear?

Vilka är fördelarna med att implementera Opengears smarta out of band lösning?

 • Säker fjärranslutning till dina nätverksenheter
 • Minskad stilleståndstid
 • Uppfyller krav på säkerhet och integritet
 • Minskar antalet systemavbrott
 • Begränsar antalet cyberhot
 • Tar hand om återställning
 • Underlättar nätverk på nya platser eller omkonfigurering av befintliga platser
 • Uppfyller SLA:er
 • Undvik att resa till olika platser
 • Minska svarstiden
 • Hantera mer med färre resurser
 • Löser personalfrågor

Out-of-band är nätverket för nätverksproffs. När ett avbrott inträffar kommer det att hålla igång dig och ditt företag. Opengears lösningar är här för dina Day One-utplaceringsbehov, daglig hantering och när nätverket är nere. Så frågan är, hur kan Opengear hjälpa dig med dina nätverksbehov? Kontakta oss idag om du vill veta mer om Opengears produkter.

Motståndskraftig, säker och intelligent automatisering

Tillhandahåll, hantera, övervaka och ha synlighet i ditt nätverk var du än är med Opengears plattform för nätverksresiliens.

OM Console Servers

Våra nya OM Console Servers har en påCPU x86 för kraftautomationsverktyg, ett inbäddat TPM 2.0-chip för säkerhet och 64G internt minne för att hålla filer på plats där de hör hemma. Genom att kombinera funktionerna hos smart out-of-band och flexibiliteten hos NetOps erbjuder de en enkel, säker och pålitlig lösning för Day One-utplaceringar samt stödjer alla dina dagliga nätverksbehov.

ACM7000 Resilience Gateway

Denna lilla faktorapparat är perfekt för kant- och grenutplaceringar. Det innehåller 4 GB internt minne, ett globalt cellulärt modem som stödjer Failover To Cellular, vilket gör att du kan säkerställa att ditt nätverk alltid är tillgängligt.

IM7200 Infrastructure Manager

Anslut upp till 48 portar med vår Infrastructure Manager. Dubbla GbE-anslutningar med inbyggd fiber-DFP, inbyggd cellulär och 16 GB intern lagring gör den perfekt för utplaceringar för datacenter.

CM8100 Console Server

 CM8100 är Opengears senaste konsolhanterare för datacenter och företagsnätverk, tillgänglig i modellerna 1GbE och 10GbE. CM8100 Console Manager ger upp till 96* serieportar, säkerhet i företagsklass med hjälp av TPM 2.0-modulen och oberoende övervakning genom dubbla nätaggregat.

Lighthouse-hanteringsprogramvara

Lighthouse-programvaran ger åtkomst till dina nätverksenheter via anslutna konsolservrar på varje plats. Som en API-driven plattform med ett HTML5-gränssnitt ger den säker åtkomst till fjärrnätverk oavsett hur de är anslutna eller hur en användare interagerar med systemet.

När det används över ett företags distribuerade datacenter och kantplatser är Lighthouse kontrollcentret för en omfattande plattform för nätverksresiliens, oberoende av produktionsnätverket.