Nätverk

XR-Optik – Marknadens första punkt-till-multipunkt optik

I början av 2022 så kommer nLogic vara en av de första systemintegratörerna i Europa som börjar leverera XR-optik från Infinera. XR-optik levererar punkt-till-multipunkt optisk kommunikation optimerad för ”hub-and-spoke” trafikflöden.

XR-optik är utvecklad för att bryta de inneboende limitationerna med traditionell punkt-till-punkt optisk kommunikation. Drivet av oberoende dirigerbara Nyquist subcarriers och koherenta optiska aggregationsmöjligheter, XR kommer möjliggöra för operatörer att designa mer effektiva, flexibla och kostnadseffektiva transportnät optimerade för applikationerna som driver nätverkstillväxt.  

xr-optik

Vid första release kommer XR-optik göra det möjligt för en enda 400G-tranciever att generera upp till 16x25G subcarrier-våglängder som kan styras självständigt till olika destinationer. Denna teknologi möjliggör för varje spoke-nod-destination att man kan börja med minimum 1x25G för att sedan stega upp kapacitet i steg om 25G.