Trådlöst nätverk för vårdinstitutioner

Vårdinstitutioner har speciella behov och utmaningar när det kommer till design och uppsättning av nätverk, speciellt trådlösa nätverk. Nätverket måste kunna hantera en ökning av antal tillkopplade enheter, och ge en kvalitativ upplevelse för ett stort antal användare, både anställda, patienter och besökare.

Trådlöst nätverk för vårdinstitutioner

Sjukhus, vårdhem och andra institutioner med öppenvård eller boende måste kunna lita på att nätverket alltid fungerar. Deras största utmaning är ofta att traditionell och manuell nätverksarkitektur saknar nödvändig stabilitet, säkerhet och skalbarhet för att möta ett snabbt växande och föränderligt behov.

Med ett stort antal användare som ansluter sig till det trådlösa nätverket dygnet runt, kombinerat med störande radiofrekvenser och lokaler som ofta ger problem för överföring av trådlösa signaler, kan både nätverkets prestanda och användarupplevelse variera kraftigt. Detta är både utmanande och oroande i en miljö där nätverket också stödjer ett ökande antal anslutna enheter, inklusive vital medicinsk utrustning och enheter, hårdvara, operativsystem, IoT-teknik och mobilapplikationer.

Hur man möter framtidens nätverkskrav

Som i många andra branscher har vårdinstitutioner på kort tid varit tvungna att anta och anpassa sig till ny teknik och nya arbetsmetoder. Till exempel som ett resultat av Corona pandemin har användning av videosamtal för patienter och boende som inte har kunnat få fysiska besök ökat kraftigt. Erbjudanden om videokonsultationer från bland annat allmänläkares kontor har också plötsligt blivit något som användare förväntar sig skall erbjudas på ett professionellt sätt. Användningen av video kommer förmodligen inte att försvinna efter Corona, utan bli en tjänst du kommer att fortsätta använda. Detta kräver en skalbar, säker och stabil IT-infrastruktur.

Eftersom IT-infrastrukturen måste vara mer anpassningsbar än någonsin tidigare, ofta i kombination med stramare budgetar och begränsade IT-resurser, kan traditionella nätverkslösningar kämpa för att leverera tillräckligt bra. Onödiga driftstopp och säkerhetsfel kan också uppstå.

Artificiell intelligens, maskininlärning och automatisering

Genom att implementera framtidsinriktade nätverkslösningar kan vårdinstitutioner effektivisera anställdas arbetsdag, förenkla verksamheten, höja kvaliteten på hälso- och sjukvården och tillgodose patienternas behov på bästa möjliga sätt. Nyckeln till detta är att dra nytta av de möjligheter som ligger i bland annat AI och det senaste inom trådlösa nätverkslösningar, med en gedigen teknisk grund som grund. nLogic levererar trådlösa nätverkslösningar som använder artificiell intelligens, maskininlärning och automatisering för att förenkla IT-avdelningens dagliga verksamhet och förbättra nätverkseffektivitet, förutsägbarhet och skalbarhet.

Enklare vardag för anställda med vBLE och maskininlärning

Med Virtual Bluetooth LE (vBLE) och maskininlärning i en molnbaserad plattform kan anställda snabbt få en överblick över platsen och tillgängligheten för både nyckelpersonal och utrustning så att de kan hjälpa patienter snabbare och bättre. Detta möjliggörs bland annat genom att använda Bluetooth LE ”tillgångstaggar” som placeras på utrustning som rullstolar eller ipads, och integration med anställdas mobiler via en app. Baserat på analyser kan man också ta reda på hur patienter använder rummet och optimera resursanvändningen därefter.

Vi kan erbjuda

  • Wi-Fi-servicenivåer som kan anpassas efter egna behov och standarder
  • Enkel gäståtkomst med inloggning via portal, SMS eller sociala medier
  • Felsökning av fjärrkontroll med en AI-driven virtuell assistent (Marvis)
  • API:er som säkerställer snabb konfiguration utan fel
  • Alla trådlösa nätbehov samlas på en plattform
  • Värmekarta och historisk data för analys som uppdateras i realtid
  • Framtidsorienterade och unika felsökningsverktyg som förenklar drift och problemlösning och molnbaserad administration som centraliserar dessa processer för företag med flera platser.

Bättre användarupplevelse

Upplevelsen av nätverket hjälper till att påverka tillfredsställelsen med vistelsen på en vårdinstitution. Mobiltelefoner och surfplattor används alltmer av patienter och boende. Till exempel för underhållning samt för kommunikation med familj och vänner. Under Corona pandemin har video också varit det enda sättet för många att se sina vänner och familj, och patienter i alla åldrar har använt videokommunikation. En stabil och säker nätverksanslutning hjälper således till att förbättra patientupplevelsen under vistelsen.

Ledande kompetensleverantör av nätverkslösningar

Vi är en spetskompetensleverantör av nätverkslösningar. Våra erfarna konsulter kan hjälpa dig att utforma flexibla och skräddarsydda lösningar som uppfyller patienternas förväntningar och gör din vårdinstitution redo att dra nytta av möjligheterna med framtidens teknik. Vi hjälper ditt IT-team både före och efter installationen och anpassar nätverkslayouten utifrån dina behov, såsom specificerade zoner och anslutning och täckning över våningar. Våra molnbaserade lösningar är utformade för att möta dagens och morgondagens krav på digitalisering. Systemen är alltid uppdaterade, vilket innebär att kostnader, tid och resurser i samband med uppdatering och uppgradering kan minskas avsevärt.

Har du frågor om trådlösa nätverk?

Fyll i formuläret för att kontakta oss. En av våra experter kommer att kontakta dig via e-post.