Så undviker du cyberhot med en Out-of-Band lösning

Med en out-of-band-lösning är det enklare för organisationer att förbättra säkerheten i sin nätverksinfrastruktur.

I takt med att tekniken utvecklas blir också cyberhoten alltmer sofistikerade och omfattande. Idag utgör detta ett stort hot mot företag över hela världen och konsekvenserna kan bli betydande.

Med cybersäkerhet högt upp på prioriteringslistan är det avgörande för organisationer att hitta effektiva lösningar för att skydda sina nätverk, känsliga data och säkerställa kontinuitet i verksamheten.

Utmaningen med cybersäkerhet i moderna nätverk

Cyberhot har blivit mer sofistikerade och gör mer skada än någonsin tidigare. Malware, ransomware och DDoS-attacker är bara några av de hot som företag möter dagligen. Med detta i åtanke är det inte förvånande att Gartner förväntar sig att de totala utgifterna för informationssäkerhet och riskhantering kommer att överstiga 215 miljarder dollar år 2024.

Om cyberhot inte tas på allvar kan de leda till allvarlig förlust av känsliga uppgifter, kundförtroende, ekonomiska konsekvenser och störningar i verksamheten. Som om cyberhoten inte vore nog är det också svårt att hitta kompetenta nätverks- och säkerhetsingenjörer på dagens marknad. Det gör det ännu svårare för organisationer att upprätthålla säkra och robusta nätverksinfrastrukturer.

Distans- och hybridarbetsmiljöer

I takt med att antalet distans- och hybridarbetsmiljöer ökar blir nätverken alltmer utspridda och svårare att hantera. Detta understryker ytterligare behovet av att företag hittar innovativa och heltäckande lösningar för att stärka cybersäkerhetsförsvaret och säkerställa nätverkets motståndskraft. Genom att implementera säkerhetsprotokoll som avancerade krypteringsmetoder, regelbundna sårbarhetsanalyser och kontinuerlig utbildning av medarbetare i bästa praxis för cybersäkerhet kan organisationer skydda sina data och sitt rykte. Dessutom finns det andra lösningar som bidrar till att stärka säkerheten och säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Med en out-of-band-lösning lägger din organisation till ett extra lager av skydd till nätverksinfrastrukturen. 

Hur en Out-of-Band-lösning stärker din nätverksinfrastruktur

Out-of-band (OOB) nätverkshantering är en lösning som använder en oberoende, sekundär väg för nätverkshantering och avhjälpande. Den här metoden fungerar separat från det primära dataplanet, vilket säkerställer att nätverksdriften kan fortsätta även under en kris eller om den primära anslutningen inte fungerar.

Out-of-Band-nätverk ger organisationer möjlighet att snabbt isolera och begränsa säkerhetsincidenter, t.ex. intrång eller attacker, och låsa ned drabbade delar av nätverket. Denna isolering förhindrar ytterligare skador och gör det möjligt för tekniker att reagera snabbt och effektivt, samtidigt som känsliga data skyddas och nätverkets integritet upprätthålls. Detta tillvägagångssätt förbättrar avsevärt motståndskraften genom att tillhandahålla en dedikerad kanal för hantering och felsökning av nätverksproblem, vilket minimerar störningens inverkan på affärsverksamheten.

Varför välja en smart Out-of-Band-lösning från Opengear

Opengear har tagit OOB-hantering till en ny nivå med Smart Out of Band-hanteringslösningar. Deras lösning är särskilt utformad för att möta de ständigt nya utmaningarna med modern nätverkssäkerhet. Lösningarna utnyttjar Smart Management Fabric (SMF) som ger organisationer dynamisk routing och ett enhetligt ramverk för hantering.

Några av de viktigaste funktionerna och fördelarna med Opengear är

  • Säker fjärranslutning: Opengears lösningar ger säker fjärråtkomst till IT-miljöer, vilket gör det möjligt för nätverkspersonal att hantera, övervaka och åtgärda nätverksproblem var de än befinner sig. Detta har ökat avsevärt med hybridnätverksmiljöer, där tillgänglighet är avgörande för att säkerställa kontinuitet i verksamheten och minimera effekterna av störningar.
  • Omedelbar medvetenhet: Med Opengears Smart Out of Band-lösningar kan organisationer snabbt upptäcka och reagera på nätverkshändelser och avbrott. Den här funktionen hjälper till att minimera driftstopp och håller nätverken igång.
  • Bekväma hanteringsfunktioner: Opengears lösningar ger nätverksingenjörer de verktyg de behöver för att utföra praktisk hantering i kritiska situationer. Detta inkluderar möjligheten att snabbt diagnostisera och lösa problem, samt möjligheten att stänga av eller starta om nätverksutrustning på distans för att få bättre kontroll över nätverkets stabilitet och säkerhet.

Med en Out-of-Band-lösning är det enklare för organisationer att förbättra säkerheten i sin nätverksinfrastruktur, vilket ger en grund för att hantera dagens komplexa och ständigt föränderliga cyberhot. Med Opengears Smart-Out-of-Band-lösningar är det möjligt för nätverksingenjörer att hantera nätverket effektivt, även när organisationer har begränsade resurser. Automatiserad nätverkskonfiguration, övervakning och varningar gör det möjligt för nätverksadministratören att fokusera på uppgifter på högre nivå, medan Out-of-Band-lösningen hanterar rutinunderhåll och incidenthantering.

Genom att investera i en Out-of-Band-lösning får organisationen långsiktiga fördelar i sin egen nätverksinfrastruktur. Resultatet blir ett mer robust nätverk som står starkare mot utmaningarna från moderna cyberhot och förbättrar den framtida nätverkshanteringen.

Vill du ha en introduktion till Out-of-Band Management?

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information eller en demo av våra Out-of-Band-lösningar. Hör av dig till oss via formuläret så svarar vi dig via e-post, eller kontakta oss direkt.