Nokia tillkännager förvärv av Infinera

Nokia meddelade den 27 juni 2024 att man har ingått ett avtal om att förvärva Infinera, en global leverantör av optiska nätverkslösningar.

Nokia meddelade den 27 juni 2024 att man har ingått ett bindande avtal om att förvärva Infinera för cirka 2,3 miljarder USD. Detta nya partnerskap kommer att ge en solid grund för att stärka positionen inom optiska nätverk och påskynda produktutvecklingen.

”Som den största Infinera-partnern i Norden välkomnar vi Nokias förvärv av Infinera. Vi vill försäkra våra kunder om att vårt åtagande att leverera förstklassiga lösningar och tjänster förblir oförändrat. Vårt samarbete med vårakunder kommer att fortsätta som tidigare och vårt dedikerade team kommer att fortsätta att leverera samma höga standard av support som förväntas av oss”, säger Erlend Bonesvoll, VD för nLogic Group.

Bonesvoll understryker att förvärvet ger möjligheter till ytterligare innovation och förbättring av optiska nätverkslösningar. ”Dethär förvärvet kan bidra till att stärka den tekniska kompetensen och ge våra kunder tillgång till ännu bättre produkter och tjänster” , säger han.

Vi ser fram emot att följa utvecklingen och att arbeta med Infinera för att säkerställa att våra kunder drar nytta av de positiva förändringar som förvärvet kan medföra.”

Höjdpunkter från pressmeddelandet

Nokia och Infinera ser en betydande möjlighet i att förena sina krafter för att påskynda utvecklingen av nya produkter och lösningar till förmån för kunderna. Transaktionen ligger väl i linje med Nokias strategi, eftersom den förväntas stärka bolagets tekniska ledarskap inom fasta nät, IP-nät och optiska nät.

Förvärvet kommer att stärka Nokias position inom optiska nät, särskilt i Nordamerika där Infinera har en betydande närvaro. Detta kommer att komplettera Nokias starka positioner i APAC, EMEA och Latinamerika. Vidare kommer förvärvet att påskynda Nokias strategiska mål att diversifiera sin kundbas och expandera på företagsmarknaden.

David Heard, VD för Infinera:
Vi är mycket glada över det värde som vi tillsammans kommer att tillföra våra globala kunder. Vi tror att Nokia är en utmärkt partner, och tillsammans kommer vi att ha större skala och djupare resurser för att sätta innovationstakten och möta snabbt föränderliga kundbehov i en tid då optik är viktigare än någonsin.”

Förvärvet har enhälligt godkänts av styrelserna i både Nokia och Infinera och förväntas slutföras under första halvåret 2025, under förutsättning att det godkänns av Infineras aktieägare och nödvändiga tillsynsmyndigheter.

”Det faktum att David Heard, VD för Infinera, i pressmeddelandet lägger stort fokus på produktutveckling inom optiska nätverk är mycket positivt. Vi har under de senaste åren märkt att det finns ett ökat behov av optisk fiber på marknaden för att uppnå ett optimalt utnyttjande av nätverket.

Vi är optimistiska inför 2025, oavsett denna branschutveckling. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss så fortsätter vi att hålla dig uppdaterad.

Källa till artikeln: https://www.infinera.com/press-release/nokia-to-acquire-infinera/

Har du några frågor?

Har du några frågor? Hör av dig till oss för mer information.