Support

Support

Support

nLogic arbetar nära med våra kunder för att skapa bästa möjliga lösningar och resultat tillsammans. nLogic har alltid god tillgänglighet, både vad gäller expertis, support och eventuella reservdelar. Vi ger kunderna maximal service på alla nivåer, precis som vi vill ha det när vi själva är kunder.

nLogic erbjuder komplett support och underhåll för lösningar och utrustning vi har installerat själv, oavsett vilken underleverantör vi har använt.

Kontakt:

I händelse av kritiska supportärenden (Prio 1) vänligen kontakta oss både på telefon och mail.

Juniper Support:
För att kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du extraherar och skickar support och logg-filer till oss på support@nlogic.se.

För Juniper-baserade enheter:
> request support information | save /var/tmp/RSI.txt
> file archive compress source /var/log/* destination /var/tmp/logs.tgz

Kopiera och skicka oss support och loggfilerna RSI.txt och logs.tgz

För att få tag på support och logg-filer för Juniper EX i Virtual Chassis, se beskrivning på följande Juniper supportsida.