Metro Carrier Transport

Produkter

Nätverk

nLogic  levererar produkter för optiska nätlösningar (DWDM) för en rad applikationer som vi samlat kallar Metro Carrier Transport. Produkterna används i lösningar för att sammankoppla noder, kontor och datacenter inom en stad eller region (80km-1500km), kan vara komplexa meshade multi-service optiska access och aggregeringsnät som inkluderar fjärr-anslutna optiska add-drop mux-noder (ROADM), samt inkludera integrerat support för både Layer 1 och Layer 2.

nLogic har lång erfarenhet och expertis inom regionala DWDM-nät. Vi baserar våra metro-lösningar på teknik och produkter från Infinera som vi har varit en guldpartner till sedan 2012, och Smartoptics.

Infinera XTM Series
XTM-Serien är en effektiv Packet Optical transportplattform med låg energiförbrukning och hög densitet, som är optimerad för den senaste generationen nättjänster inklusive 5G, DAA, och high-speed företagstjänster. Plattformen bevisat ger oftast ett lägst ”total cost of ownership (TCO)”  för att skapa intäcktsgenererande nättjänster

XTM
Smartoptics-dcp-r-nlogic

 

Smartoptics DCP connectivity plattform
DCP-M, DCP-R och DCP-F Series
Produkter från olika DCP-serier kan kombineras för att skapa ett kostnadseffektivt öppet linjesystem under samma administrationsarkitektur. Öppna punkt-till-punkt optiska såväl som avancerade ROADM-baserade ring- och nätverkslösningar för 1-400 Gbps. Trafiklagerlösningar 1-400G kan också läggas till.