Miljöprofil

Om oss

Miljöpolitik

nLogic eftersträvar att skapa en hållbar verksamhet genom att ta hänsyn till miljökonsekvenserna av vår verksamhet, vara medveten om att minska koldioxidutsläppen, ställa miljökrav för produkter, följa tillämpliga myndighetskrav och skapa medvetenhet om miljöåtgärder bland våra anställda.


Miljöledning och miljörapport

nLogic betonar systematiskt miljöhänsyn och ledningen har åtagit sig att påverka alla anställdas beteende genom att appplicera ett HMS. Vi sätter mål och dokumenterar att vi uppnår dessa. I slutet av 2022 kommer vi att utarbeta en miljörapport med en översikt över företagets användning av resurser och åtgärder för att förhindra och/eller minska miljöpåverkan. Rapporten kommer att göra det möjligt att jämföra miljösituationen från år till år och göra ledningen mer medveten om miljöförbättringar. Ledningen har konsulterat GRIPs handledare för miljöeffektiv produktutveckling. GRIP hjälper företag att få insikt i vad som är mest miljövänligt att välja och göra dem medvetna om vikten av miljötänkande.