Juniper Contrail Service Orchestration SD-WAN

Snabb provisionering, hantering och säkerhet på flera platser.

När ditt företag förändras och växer kan behovet av att hantera nya kontor och platser bli en utmaning. Junipers CSO-lösning hjälper dig genom att skapa en enkel väg till säkerhet och automatisering i hela organisationen. Den utökar intelligens och automatisering till alla nätverkssegment, inklusive WAN, samt trådbundna och trådlösa nätverk på alla platser.

Fördelar med Juniper Contrail Service Orchestration SD-WAN

Enkel hantering och drift
Flexibilitet
Enhetlig AI-driven säkerhet
Applikationsmedveten analys och dynamisk routing

Hantering som en tjänst från molnet

Contrail Service Orchestration (CSO) SD-WAN levererar kraften i ett programvarudefinierat nätverk (SDN) till alla dina platser, så att du inte behöver köra maskinbaserade styrenheter eller applikationer för att hantera WAN-, LAN- och Wi-Fi-nätverk. Det ger också end-to-end säkerhetspolicy och synlighet för alla distribuerade platser. Juniper Networks Internet access endpoints inkluderar avancerad trafikinspektion för applikationer och säkerhet. AppQoE-funktionen mäter och förbättrar användarnas upplevelse av applikationerna på alla platser.

Enkel driftsättning med Juniper Zero Touch Provisioning

Med Junipers ZTP-funktion (zero-touch provisioning) kan du aktivera nya platser genom att ansluta en Juniper SRX eller NFX, som är enheter med integrerad nästa generations brandvägg och hotförebyggande funktioner. Med konsekvent konfiguration och automatiskt implementerad säkerhet är det enkelt att komma åt företags- och molntjänster.

Spara tid med förenklad drift

Spara tid med förenklad hantering NFX Series ansluter ditt val av nätverkstjänster och applikationer från Juniper och tredje part, t.ex. edge computing, IoT-caching och detaljhandelssystem. Dessutom konsoliderar CSO SD-WAN hanteringen av anläggningens WAN-, LAN- och Wi-Fi-nätverk.