Armis

Framtidssäkrad tillgångshantering för nätverkssäkerhet

Armis och asset management

Armis är ledande inom nätverkssäkerhet, och deras specialisering inom tillgångshantering är avgörande för att säkerställa att organisationer har full insyn i alla enheter som är anslutna till deras nätverk.

Spårning och kontroll av slutpunkter

Armis lösning för tillgångshantering ger organisationer möjlighet att identifiera, spåra och hantera alla anslutna enheter i realtid. Detta inkluderar allt från traditionella arbetsstationer och servrar till IoT-enheter och BYOD-enheter som kan utgöra potentiella säkerhetsrisker.

Fördelar med asset management från Armis

Armis kännetecknas av avancerade funktioner som automatisk upptäckt av enheter, riskbedömning och integration med befintlig säkerhetsteknik. Detta gör det möjligt för organisationer att ta kontroll över sin digitala infrastruktur på ett mer effektivt och intelligent sätt.

Genom att investera i Armis får företagen betydande fördelar, inklusive ökad säkerhet, bättre regelefterlevnad och optimerat utnyttjande av digitala tillgångar.

Vårt samarbete med Armis

Vårt partnerskap med Armis har resulterat i utvecklingen av skräddarsydda säkerhetstjänster som går längre än traditionell nätverkssäkerhet. Genom att integrera Armis avancerade teknik för tillgångshantering och riskbedömning ger vi våra kunder en unik möjlighet att i realtid upptäcka, övervaka och skydda de enheter som är anslutna till deras nätverk.

Automatiserad device discovery
Effektiv användning av resurser
Efterlevnad av bestämmelser
Förbättrad säkerhet