Automation

Nätverk

Webinar

Nätverksautomatisering

Med ökningen av molntjänster, 5G och AI blir användare, enheter och applikationer alltmer mobila. Som systemintegratör ser nLogic att serviceupplevelsen för större företag, tjänsteleverantörer och molnleverantörer har blivit en kritisk differentiator. Det räcker inte att hålla jämna steg med slutanvändarens förväntningar, du måste överskrida dem.

Som systemintegratör kan nLogic hjälpa till att optimera och effektivisera den serviceupplevelse du kommer att erbjuda dina användare. Nätverksautomation bidrar till att minska interna IT-kostnader, förenkla driften och effektivisera resursanvändningen. Det möjliggör också dynamisk skalning, vilket möter behovet att snabbt kunna förändra i kapacitet och tjänster.

För att ligga i framkant när det gäller användarnas ständigt föränderliga krav måste ditt nätverk vara responsivt, flexibelt och du behöver insiktsåtkomst. Kort sagt behöver du ett användarstyrt nätverk som automatiskt kan använda upplevelser och anpassa sig därefter.

nLogic har expertis inom nätverksautomatiseringsteknik, vilket i synnerhet kan ha stor inverkan på större nätverk. Våra lösningar består av våra egna lösningar samt produkter från utvalda partners som har inbyggd automatisering och kan erbjuda en mängd olika verktyg som förenklar nätverksdriften.
 

nLogic Network Automation (nNA)

nLogic har utvecklat automatiseringslösningen nLogic Network Automation (nNA) baserat på Ansible som möjliggör för nätverksteam att automatisera Junipernätverk med samma automatiseringsmotor som resten av IT-organisationen.


 

Automatisera testning och övervakning

Genom nLogics partner Juniper Networks kan vi erbjuda Paragon Active Assurance; en programmerbar, aktiv test- och övervakningslösning för fysiska, hybrida och virtuella nätverk. Till skillnad från passiva övervakningsmetoder använder Paragon Active Assurance aktiv trafik för att verifiera program- och tjänstprestanda i realtid och under hela tjänstens leveranstid.


 

Automatisering av trådlös drift

Molntjänsten Wi-Fi Assurance, från nLogic-partnern Juniper Networks, ersätter manuell felsökning med automatiserade trådlösa operationer:

  • Få förutsägbart, tillförlitligt och mätbart Wi-Fi med en unik översikt över användarservicenivåer
  • Ställ in och spåra viktiga trådlösa nät kriterier som tid för anslutning, kapacitet, täckning och dataflöde
  • Avvikelseidentifiering registrerar automatiskt paket för korrelation av händelser och bygger nätverksintelligens med radioresursadministration (RPM) på klientnivå


 

Automatisering av datacenternätverk

Genom nLogic-partnern Juniper Networks kan vi tillhandahålla Apstra automation software solution som förenklar processen att designa, distribuera och driva datacenternätverk i miljöer med flera leverantörer. Du behöver bara beskriva det som är nödvändigt; såsom räckvidd, säkerhet, kvalitet på tjänst och efterlevnad. Programvaran konfigurerar automatiskt nätverket i enlighet därmed och försäkrar att det kontinuerligt fungerar som tänkt. Lösningen skickar proaktivt meddelanden om när problem kan överbryggas


 

Automatisering av installasjon av nya nätverkselement

Med Zero Touch Provisioning (ZTP) kan du konfigurera och installera enheter automatiskt, vilket minskar de manuella åtgärder som krävs för att lägga till enheter i ett nätverk.


 

Förenkla optiska accessnät

Genom nLogics partner Infinera kan vi tillhandahålla Auto-Lambda optik som möjliggör en mycket enklare lösning vid installation av optiska access- och aggregationsnät. Lösningen gör det möjligt för nätoperatörer att helt enkelt ansluta DWDM-optik direkt i aggregerings- och accessnoder, och systemet ställer automatiskt in alla optiska signaler till lämplig våglängd.

Resultatet blir en dramatisk minskning av vändor till sajt, insats för att administrera inklusive minskning av installations- och konfigurationsfel, samt minskat behov på djupare kompetens om optiska nät.