Zero Trust Network Access

Med Zero Trust Network Access (ZTNA) kan du proaktivt upptäcka och åtgärda IT-problem och säkerhetsbrister innan medarbetarna vet att de har ett problem.

Vad är Zero Trust Network?

Zero Trust Network Access (ZTNA) är en samling tekniker som ger säker fjärråtkomst till applikationer och tjänster baserat på definierade åtkomstkontrollpolicyer. Skillnaden mellan ZTNA-lösningar och VPN är att VPN ger full åtkomst till ett lokalt nätverk, medan ZTNA endast ger åtkomst till tjänster som användaren uttryckligen har beviljats åtkomst till.

Vägen till att uppnå Zero Trust

Zero Trust handlar om att säkerställa att varje identitet verifieras innan åtkomst beviljas till din organisations data och system.
Vi hjälper dig att uppnå Zero Trust genom 6 steg.

Säker nätverkinfrastruktur

Det finns många goda skäl att implementera Zero Trust Network Access i dagens komplexa hotbild. Vi hjälper dig att kartlägga dina behov och fungerar som din rådgivare från att hitta rätt strategi till implementering och underhåll.

Secure datacenter

Fördelar med Zero Trust Network Access

ZTNA ger organisationer en säkrare och mer skalbar strategi för nätverkssäkerhet som är bättre lämpad för dagens komplexa och dynamiska hotbild. Nedan presenterar vi de viktigaste fördelarna med ZTNA för din organisation.

Bättre säkerhet med Risk-Based Zero Trust strategy

Tillsammans med vår partner Ivanti hjälper vi organisationer att förbättra säkerheten i sin nätverksinfrastruktur genom säkerhetslösningen Zero Trust Network Access.

Boka demo för Zero Trust Network Access

Fyll i formuläret för att kontakta oss. En av våra experter kommer att kontakta dig via e-post.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du ha de senaste nyheterna från oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna om våra lösningar och inbjudningar till våra evenemang