Webinar: Automatisering av EVPN-VXLAN-nätverk

Automatisera design, installation och drift av EVPN-VXLAN-nätverk med Juniper Networks Apstra-lösning

Junipers Apstra-løsning är en komplett lösning för automatisering av EVPN-VXLAN-nätverk, inklusive design, distribution och drift av datacenter i en multivendor-miljö.

Apstra använder Intent Based Networking, vilket innebär att du bara behöver beskriva vad som behövs; Till exempel tillgänglighet inom datacenter, virtuella nätverk eller EVPN-VXLAN, och sedan konfigurerar Apstra nätverket automatiskt därefter och säkerställer, via telemetriinsamling, att nätverket kontinuerligt fungerar som avsett med varningar när avvikelser uppstår.

Agenda:

  • Välkomna och kort om nLogic och vårt partnerskap med Juniper Networks, Arne Giæver, nLogic AS.
  • Kort introduktion om Apstra
  • Intent Based Networking – Vad är detta?
  • Vilka kunder passar Apstra för?
  • Demo:
    • Sätt upp Spine & Leaf Datacenter med EVPN-VXLAN
    • DC Fabric Management
  • Roll-back av konfiguration för hela nätverket
Tobias Carlsson
För frågor, kontakta:
Tobias Carlsson
KAM nLogic
M: +46 (0) 70-533 0836
E: tobias.carlsson@nlogic.se