nLogic @ Stadsnätföreningens årskonferens 2023

Linköping Konsert & Kongress, 13 - 15 mars 2023

Den 13 - 15 mars är det dags för Stadsnätsföreningens årskonferens. Den här gången arrangeras konferensen i Linköping på Linköping Konsert & Kongress. Konferensen erbjuder ett aktuellt och spännande program med bland annat civilminister Erik Slottner och Post- och telestyrelsens generaldirektör Dan Sjöblom som talare.

nLogic är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen. Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som

header_ak_2023

representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 135 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Samtliga av Stadsnätsföreningens medlemmar är välkomna att delta båda dagarna. Första dagen avslutas med mingel och middag.

nLogic är en ledande expertpartner i Norden inom data och telekommunikation, och erbjuder helhetslösningar för bl.a. Service Providers och Data Center.

Mer information och anmälan: Stadsnätföreningens årskonferens 2023

nLogic kommer att finnas på plats, för mer information och för att arrangera ett möte, kontakta:

Tobias Carlson
Sales Manager - Sweden
M: +46 705330836
E: tobias.carlsson@nlogic.se

Fredrik Ernlund
Key Account Manager - Sweden
M: +46 734193091
E: fredrik.ernlund@nlogic.se