Trådlöst nätverk till Nordiskt vetenskapsgymnasium

Teknologiskola väljer nLogic. Skall möta elevernas krav med framåtblickande AI-drivet nätverk.

Norges Realfagsgymnas (NRG) är ett ungdoms- och vidareutbildningsgymnasium i Bærum, med 250 elever och 25 lärare. Deras mål är att bli Norges bästa skola inom matematik, naturvetenskap och teknikutbildning.

NRG hade lösningar inom nätverk, trådlöst och IT-säkerhet som förvärvades i samband med skolans etablering 2017. Sedan starten har skolan vuxit markant. Både brandvägg och nätverkslösning behövde därför uppgradering. Det trådlösa nätverket bestod av 17 accesspunkter (AP) men utan någon form av central administration. Detta hindrade elever och personal från att roama från AP till AP i nätverket, och NRG såg att denna traditionella installation inte gav en optimal näteupplevelse. Dessutom gav den trådlösa lösningen skolan höga administrativa kostnader och liten insikt i eller förmågan att identifiera eller korrigera fel på ett effektivt sätt.

Lösningen från nLogic valdes för att kunna etablera en total nätverkslösning som var stabil och säker, med fokus på effektivitet, automatisering och minskade administrationskostnader i samband med felsökning.

”NRG har nu ett robust, säkert och effektivt nätverk som både elever och personal kan dra nytta av. Brandväggslösningen har också bidragit till ett mycket mer solitt skydd mot säkerhetshot än den tidigare lösningen”, säger Alexander Naustvåg, IT-chef på NRG.

Med teknik som fokusområde och betoning på en praktisk inställning till ämnet var det också viktigt för NRG att det nya trådlösa nätverket var framtidsinriktat och tekniskt ledande. Eleverna ställer höga krav på det trådlösa nätverket, och det krävs inte mycket för dom att ha en dålig användarupplevelse. "De förväntar sig 100% upptid", fortsätter Naustvåg.

Detta behov tillgodoses genom användning av AI, vilket ger en ökad grad av automatisering och översikt i nätverket. nLogic har levererat trådlöst baserat på Mist Systems AP, som är ett AI-drivet WLAN. Mist-plattformen är banbrytande, har en innovativ strategi för trådlöst nätverk som kombinerar AI, maskininlärning och datavetenskap med den senaste molnteknologin. Lösningen är smart och skalbar och optimerar den trådlösa upplevelsen. AI-motorn är inbyggd i plattformen och ger en unik klientinsikt genom att mäta nätverket och hur det upplevs av varje Wi-Fi-klient, hela tiden. Tillsammans med mycket avancerade AP, som kombinerar Wi-Fi, BLE och IoT, garanterar detta bästa möjliga användarupplevelse.

Felsökning remote

Med felsökningsmöjligheterna i Marvis Virtual Network Assistant och dynamisk packet capture som tydligt är beläget i Mist-plattformen, kan mycket av arbetet också göras på distans. Detta gör det mycket mer kostnadseffektivt att felsöka och lösa nätverksproblem hela tiden utan att behöva vara fysiskt närvarande och återskapa problem och sedan köra paketupptagning. Med enkla frågor ställda till Marvis kan NRG nu ta reda på Wi-Fi-problem förknippade med både plats och specifika klienter.

NRG såg också nya undervisningsmöjligheter med lösningen från nLogic.

"AI kommer att finnas på schemat i framtiden, och med Mists möjligheter för förenklad Wi-Fi-drift och felsökning kan vi göra demonstrationer på vår egen administrationsplattform. Detta ger eleverna en praktisk inställning till AI och de möjligheter som ligger inom det. NRG vill involvera elever i verkliga fall så att eleverna får insikt i hur denna teknik fungerar i praktiken", säger Naustvåg.

För NRG var det viktigt att ha en leverantör som var närvarande och kunde ta sig tid att bekanta sig med deras specifika behov, följa upp på vägen och även vara närvarande efter den levererade lösningen.

"Vi har haft stort förtroende för nLogic under hela processen. Vi har fått en grundlig genomgång av befintliga nätverk, noggrann behovsanalys, noggrann uppföljning och implementering av nya lösningar på ett professionellt sätt”, säger Naustvåg.

"Under hela processen har det varit ett starkt fokus på god kommunikation mellan NRG och nLogic, uppföljning både under och efteråt har varit mycket viktigt för att vara den bästa möjliga supportern och rådgivaren," säger Golstan Eliassi, som är lösningsspecialist för Mist hos nLogic i Norge.

"Denna leverans visar också att en AI-driven lösning som Mist inte bara är för stora företag, utan kan också anpassas till mindre företag, även vad gäller kostnader", avslutar Eliassi.

Projektet levererades av medlemmar från vårt nordiska spetskompetensteam för Mist baserade i Norge – Amund Weider (Senior Nätverkskonsult), Golstan Eliassi (Lösningsspecialist Mist), samt Arne Giæver som är en av nLogic i Norges grundare med mer än 20 års erfarenhet av nätverksleveranser.

Produkter i lösningen som nLogic levererade:

  • EX-switchar från Juniper Networks med tillhörande support.
  • Mist Systems accesspunkter med de tillhörande tjänsterna Wi-Fi Assurance och Marvis Virtual Network Assistant, samt support.
  • Palo Alto brandväggslösning med support och tillhörande tjänster: Threat Prevention, URL-filtering, WildFire (malware prevention och protection), DNS security. nLogic levererar lösningar från Paolo Alto i Norge.

För frågor om Mist i Sverige:
Tobias Carlsson
KAM nLogic
M: +46 (0)70-533 0836

Tobias Carlsson