Mist Premium Analytics

Relaterat

Synlighet och insikt ”end to end”

Företag moderniserar sina IT-lösningar för att stödja sin digitala transformationsresa, men många anställda som arbetar med nätverk kämpar för att hålla jämna steg. Mists Premium Analytics-tjänster ger insikt i drift av nätverk och företag, samtidigt som tjänsterna hjälper till med att ta itu med utmaningarna kring översvämning av data från mångfalden av nätverks- och klientändpunkter.

Mists kunder som har en av följande prenumerationstjänster: Mist Wired eller Wireless Assurance, Engagement eller Asset Visibillity, och ser fördelarna de får med de inbyggda rapporterings- och analysfunktionerna, har nu en kompletterande tjänst för att se nätverkets trafiktoppar eller för att kunna identifiera återkommande besökare (kunder eller anställda). Detta gör att resurserna kan justeras korrekt baserat på långa och anpassade dataanalyser, för att samla in insikt.

Företag kan nu omvandlas till AI-drivna företag som drar nytta av deras data och extraherar mer värde från nätverks- och platsförhållandena. Företag har flexibiliteten för att bättre förstå slutanvändning och nätverksanvändning "end to end" eller erbjuda en förbättrad affärsinblick med lätt anpassningsbar rapportering för att bättre förstå köpare och gäster. Mist Premium Analytics uppfyller alla de växande kraven på ett företags digitala transformation, över nätverks-, säkerhets- och platsdomäner.

Fördelar:

 • Insikt i nätverk ”end to end”
  Få insikt i nätverk från Mist och tredjepart för att optimera slutandvändarupplevelse, identifiera trender och optimera användandet av nätverksresurser.   
 • Anpassningsbara frågor om orkestrerade nätverks- och applikationsprestanda
  Samlar och analyserar upp till ett års data över nätverksenheter från Mist, Juniper och tredje part för att generera anpassade trådlösa prestandafrågor och rapporter och optimera leverans av applikationer.
 • Kundsegmentering och rapportering baserat på användarens telemetri
  Information om trafikbesökare ger underlag för resursplanering och insikt i trafikströmmar när användare flyttar sig från ett område till ett annat.

Premium Analytics för insikt i nätverk
För att säkerställa att företagens krav och förväntningar för din digitala verksamhet uppfylls är nätverkssynlighet, kontinuerlig övervakning och insikt kritiska delar. Detta innebär att identifiera brister som påverkar applikationer, slutanvändare och klienter.

Mist's Wired eller Wireless Assurance-prenumeration inkluderar analyser av upp till 30 dagar med data för att förenkla processen för att extrahera nätverksinsikt från data och analys från hela företaget. 

För att utvidga dessa funktioner till att omfatta tredjepartsnätverksenheter upp till 12 månader eller längre, tillsammans med möjligheten att generera anpassade rapporter, är Mist Premium Analytics-tjänsten tillgänglig som prenumeration.

Följande är några viktiga instanser från nätverksanalys från Premium Analytics:

 • Nätverkinsikt för att förstå och säkra upplevelsen i det trådbundna och trådlösa nätverket.
 • Övervaknings- och beteenderapporter för applikationer och kunder.
 • Inmatning, analys och rapportering från Juniper och nätverksenheter från tredje part.

Premium Analytics för företagsinsikt
Mists tjänster Wi-Fi Assurance, Engagement och Asset Visibility inkluderar möjligheten att analysera upp till 30 dagars data om BLE- och Wi-Fi-baserade datamängder för att ge insikt i besökare och tidstrender för olika segment av nätverksenheter, med automatisk kategorisering av besökare, kunder, dotterbolag etc.

Veckoplaner för upprepade besökare (kunder eller anställda) ger möjlighet att korrekt anpassa supportresurser eller införa förbättrade premiumtjänster. Mist Premium Analytics-tjänsten är tillgänglig som prenumeration och har också kapaciteten för mer robusta insikter, såsom rörelsemönster och andra tredjepartsdata, tillsammans med möjligheten att generera anpassade rapporter.

Några populära användningsområden:

 • Besökarsegmentering och trender med dynamiska kategoriseringar.
 • Trender över unika besökare med rörelseflöde.
 • Anpassad rapportering om tredjepartsdata.