Auto-Lambda

Förenkla optiska accessnät

Infineras Auto-Lambda-funktion möjliggör en mycket enklare lösning vid installation av optiska access- och aggregationsnät. Lösningen gör det möjligt för nätoperatörer att helt enkelt ansluta DWDM-optik direkt i aggregerings- och accessnoder, och systemet ställer automatiskt in alla optiska signaler till lämplig våglängd.

Resultatet blir en dramatisk minskning av vändor till sajt, insats för att administrera inklusive minskning av installations- och konfigurationsfel, samt minskat behov på djupare kompetens om optiska nät. 
 

Fördelar:

  • Auto-tunbar SFP+: Tunar automatiskt in rätt våglängd i pluggbara optiken i klientutrustningen.
  • ”Host-agnostic” lösning:  Standard format SFP+ möjliggör att lösningen kan implementeras i olika fabrikat nätverksutrustning inklusive utrustning som annars inte stödjer DWDM (dvs. stödjer enbart grå optik).
  • ”True plug-and-play” installation: Helt automatiserad installation och våglängdskonfiguration i båda ändarna.
  • Mindre insats, färre misstag: Automatisk konfiguration som dramatiskt reducerar installationsinsats och minimerar handhavandefel.

nLogic tar gärna en diskussion om hur Auto Lambda optik inte bara är en funktion i pluggbar optik utan även kan vara en grundsten i hela strategin för hur man bygger ett enklare och mer kostnadseffektivt optiskt nät.