Tjänster

Tjänster

Relaterat

nLogic erbjuder konsulttjänster i alla faser av ett projekt, samt utbildningstjänster genom kurser och anpassade seminarier.

nLogic har expertis inom design, arkitektur, implementering och optimering av många olika datacenter, säkerhets- och nätverksinfrastrukturer. Vi är kundernas supportrar, diskussionspartners och extra kapacitet, och har den expertis kunderna själva saknar. nLogic har många års erfarenhet och de bästa referenserna.

 
nlogic-nservice-tjenester
 
PLANERA BYGGA DRIVA
Behovsanalys
Nätverksbedömning
Design och planering
Projektledning
Implementering
Grundläggande installation
Migrering
Konfiguration
Support
Optimering
Underhåll
Utveckling
UTBILDNING: Kurser, workshops, seminarier, certifieringskurser, POC-lab

Planera

Målet med planeringsfasen är att göra det möjligt för dig att utforma det "ideala", konkurrenskraftiga och lämpliga nätverket för ditt företag. nLogic designar ditt nätverk för framtiden - intelligent, flexibel och byggd för molnet.

Behovsanalys och nätverksbedömning
nLogics nätverkskonsulter ger specifika råd om vilka val som kan vara avgörande för hur framgångsrik och ekonomiskt fördelaktig en lösning eller design kommer att vara, och hjälper dig att maximera värdet på din nuvarande infrastruktur genom att identifiera risker och möjligheter, analysera nätverket och rekommendera lösningar för optimering. Målet är att hitta nya lösningar som ger våra kunder möjlighet att tillhandahålla tjänster på ett säkrare, mer pålitligt och optimalt sätt.

Design och planering
När man bygger eller redesignar ett nätverk kan nLogics nätverkskonsulter hjälpa till att definiera projektets omfattning och krav. Vi hjälper till med design och arkitektur, vägledning och detaljerade planer för migrering och implementering av nätverksdesign.

Projekt
nLogics nätverkskonsulter har expertis inom projektledning och använder projektmetodik i leveransprocessen. Vi har modeller som ger bra projektledning och som är optimerade för data- och telekommunikationsleveranser.


Bygga

"Byggfasen" fokuserar på nätverkstestning, distribution och migrering så att du kan distribuera ett snabbt och säkert nätverk och få det igång så fort som möjligt.

Implementering av ditt nya eller uppgraderade nätverk
Våra konsulter kan hitta lösningar och tillämpa teknik efter dina behov och erbjuder bred och anpassad expertis. Från ett enkelt köp av en komponent / enhet till kompletta leveransprojekt. De arbetar också med vidareutveckling och optimering av nya tjänster i befintliga nätverk.


Driva

När lösningen har levererats kommer nLogic att hjälpa till med optimering, underhåll och support för ditt nya eller uppgraderade nätverk. Vi fokuserar på hur du får ut mesta möjliga värde av en lösning, även efter att lösningen har levererats, så att ditt företag får störst avkastning på sin investering.


Utbildning

nLogic organiserar olika kurser och seminarier. Se dagens schema här, eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad. Våra kurserbjudanden riktar sig till dem som arbetar med nätverk, datacenter och säkerhetsrelaterade områden. Med nLogics eget kurslaboratorium kan du få praktisk utbildning relaterad till kursen. Innehåll / labb kan anpassas till deltagarnas behov. Vi erbjuder också kundspecifika kurser utöver våra standardkurser, och erbjuder också att hålla kurser med kunder.