Data Center Interconnect

Datatrafik inom och mellan datacenter ökar markant och detta skapar stora utmaningar och ökade krav på optisk nätverksinfrastruktur, som används för att koppla ihop dessa globala datacenter.

Datacenter interconnect (DCI) är nu den ledande applikationen som driver innovation inom optiska nätverksindustrin och som utmanar dom ledande produktleverantörerna att uppnå tidigare ofattbara nivåer optisk nätprestanda. Detta samtidigt som marknaden och vissa produktleverantörer omfamnar den enkelhet, öppenhet och moduläritet som används i datacentervärlden.

Vi på nLogic vill gärna diskutera denna fullkomliga explosion av bandbreddsbehov, utmaningarna som driver på utvecklingen i optiska domänen, nätprestanda och innovation inom säkerhet från den optiska nätverksindustrin som möter dessa krav på ökad bandbredd för DCI.