Mist Wired Assurance

Relaterat

AI-driven automation och tjänsteleverans för Juniper EX-switchar*

Mists Wired Assurance Cloud Subscription Service nyttjar Junipers switch-telemetri för att göra enkla operationer, förkorta reparationstid och ge bättre insikt i slutanvändarupplevelsen för dina tillkopplade enheter, inklusive accesspunkter, servrar och IoT-slutpunkter. Nu kan Mists AI-drivna lösning leverera en bättre kabelbunden upplevelse för kunder som använder Juipers EX-Serie, oavsett om dom har Mist accesspunkter eller inte. *Juniper Networks EX access och aggregationsswitchar. 

Fördelar med Mist Wired Assurance

Anpassa förväntningar på leverans av tjänster: Mät trådlös användarupplevelse och prestanda före och efter anslutning för IoT-slutpunkter.

Proaktiv avvikelsenotifiering: Administratörer kan meddelas proaktivt när det finns en avvikelse från switchens förväntade prestanda, innan användare ens vet att det finns problem.

Marvis AI-Driven Virtual Network Assistant: Marvis VNA har utvidgats till att omfatta både trådbundna och trådlösa nätverk, vilket gör det möjligt för IT-administratörer att ställa frågor med talspråk och få detaljerade svar, för full insikt och enklare felsökning. Mist VNA-prenumeration krävs.

Första och enda självkörande reparationstjänst: Identifiera grundorsaken till trådbundna och trådlösa nätproblem och utför automatiserade åtgärder när det är möjligt, inklusive automatisk tillägg av saknade VLAN-konfigurationer och automatisk korrigering av felkonfigurationer av switchporten. Mist VNA-prenumeration krävs.