Mist Marvis

Relaterat

Artificiell Intelligens

Mist är den enda trådlösa nätlösningen som använder en AI-driven virtuell nätverksassistent - Marvis. Marvis kan processa naturligt språk för att ge IT-administratörer svar på komplexa frågor utan att behöva jaga genom oändliga mängder instrumentpaneler för CLI.


Marvis förenklar daglig felsökning och analys för anställda på helpdesk och nätverksadministratörer. Du ställer frågor och får intuitiva svar som är i nivå med vad du får från en trådlösnätexpert.

Vill du uppleva ett "självkörande" nätverk?

Marvis Actions genomför idag flera självkörande åtgärder. För anslutna system utanför förvaltningsdomänen kommer systemet att identifiera problem med nätverket som kräver åtgärder från en administratör, och meddelar proaktivt vilka åtgärder som krävs av administratören för att nätverket ska kunna fortsätta fungera.

Fördelar med den virtuella nätverksassistenten:

Maximerar användarupplevelsen:

  • Snabbare felsökning betyder mindre nertid.
  • Proaktiv lösning av problemet innan användaren vet att problemet finns.

Prioritera din IT-budget:

  • Använd IT-budget för strategiska produkter och inte problemlösning.
  • Prioritera helpdesk-ärenden baserat på vilken konsekvens problem får.

Nya insikter:

  • Förstå ditt WLAN och LAN utan att behöva jaga genom otaliga konsoler.
  • Omfattande analyser ger korrekt och detaljerad information om omfattningen av problem