Våra åtgärder mot Covid-19

Kära kunder

Hos nLogic är hälsan för våra anställda och kunder första prioritet, samtidigt som vi gör vårt yttersta för att drift av alla processer skall upprätthållas. Det är nLogics mål att leveranser av tjänster och produkter mot våra kunder inte skall påverkas.

Det kan emellertid uppstå sitvationer där våra underleverantörer inte kan leverera i enlighet med överenskomna support-SLA och leveranstider, och detta kan potentiellt leda till förseningar i RMA-hantering och leverans av varor.

Vi har infört ett antal åtgärder för att minimera risken förknippad med Covid-19 och potentiell smittrisk:

  • All personal uppmuntras att arbeta hemma så långt det är möjligt och därmed bidra till att minska risken för att bli smittad eller orsaka smitta för andra.
  • All kommunikation internt och externt sker nu via digitala medel.
  • All reseaktivitet minimeras och kollektivtrafik undviks om det finns andra bra alternativ.
  • Några av våra schemalagda seminarier och kurser har skjutits upp för tillfället, och vi arbetar för att sätta upp detsamma som ett webinarie där det är möjligt.
  • Flyttning av andra aktiviteter kommer att utvärderas fortlöpande, baserat på hur situationen utvecklas och råd från hälsomyndigheterna.

Om du har några frågor kan du kontakta oss på vanligt sätt, via e-post eller telefon, vår personal är tillgänglig som tidigare.

Vi uppmuntrar alla att följa hälsomyndigheternas råd och följa order och förbud. Om alla går i samma riktning och deltar i gryningen kommer vi förhoppningsvis att återgå till det normala om inte allt för länge.

Ta hand om dig själv och de omkring dig.

Mvh Marcus Wahlberg, VD.